Բոլոր բաժինները
ENEN

Տուն> Լուրեր

Ջերմ շնորհավորանքներ ակադեմիկոս Լյու Չժոնխուային՝ Չինաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի տեղակալ ընտրվելու կապակցությամբ։

Ժամանակը `2022-11-23 Հիթեր 49

1

«Սինհուա» լրատվական գործակալություն, Պեկին, հոկտեմբերի 22. Չինաստանի Կոմունիստական ​​կուսակցության 20-րդ կենտրոնական կոմիտեի փոխարինող անդամների ցուցակը.

(171)(Ստացված ձայների քանակով դասավորված, ձայները հավասար են, կդասավորվեն ազգանվան հարվածների հերթականությամբ)

Դին Սյանգկուն (իգական), Դինգ Սիննոնգ, Յու Լիջուն, Յու Ջիհոնգ (իգական), Յու Հույվեն (մանչու), Մա Հանչեն (հուի ազգություն), Վան Ցզյան, Վանգ Սի, Վանգ Լիյան, Վանգ Յոնգհոնգ, Վանգ Կանգպին, Վանգ Տինգկայ, Վանգ Սինվեյ, Վան Ցզյաի, Վեյ Տաո (Չժուանգ), Ֆանգ Յոնսյան, Ֆանգ Հոնգվեյ, Դեն Յիվու, Դեն Սիումինգ, Շի Յուգանգ (Մյաո), Շի Չժենգլու, Լու Հոնգ (իգական), Լու Դոնգլյան, Ֆու Վենհուա, Կոնգ Լյան, Բաոգանգ (մոնղոլերեն): Սինգ Շանպին (իգական), Ջիլին, Քու Ին Պու, Լու Ջուն, Չժու Տյանշու, Չժու Վենսյան, Չժու Չժիսոնգ, Չժու Գուոքսյան, Չժու Հեքսին, Լյու Ջուն, Լյու Ջի, Լյու Ցյան, Լյու Չժոնգհուա, Լյու Հոնջյան, Լյու Գիպին, Լյու Լիհոնգ, Լիու Ջինչժեն, Գուան Չժիու (Մանչու), Թանգ Գուանգֆու, Ան Վեյ, Նոնգշենգվեն (Չժուանգ), Սուն Սյանդուն, Սուն Ջինմինգ, Սուն Մեյջուն (կին), Ջի Բին, Դու Ցզյանֆեն, Լի Յունզե, Լի Վենթանգ, Լի Շուկայ, Լի Շիսոնգ (Բայ), Լի Հոնջուն, Լի Սյանյու (կին, կորեացի), Լի Մինջուն, Լի Մինգցին, Լի Ցզյանրոնգ (իգական), Լի Ռոնգկան, Լի Դյանչուն, Լի Ռուքսին, Յանգ Բին (Իի ազգություն), Յանգ Ջինբայ, Լիան Մաոջուն ,Shi Guanghui,Wu Hao,Wu Qing,Wu Qiang (Dong ազգություն),Wu Kongming,Wu Junbao,Wu Shengh ua (Buyei ազգություն), Վու Չժաոհուի, Ցիու Յոնգ, Հե Յալինգ (կին), Գու Շու, Շեն Յին (իգական), Շեն Դանյան, Չժան Վեյ, Չժան Չժեն, Չժան Ֆենչժոնգ, Չժան Վենբինգ, Չժան Անշուն, Չժան Գուոհուա, Չժան Չժոնգյան , Չժան Ցզինլիանգ, Չժան Չունլին, Չժան Ռոնգյաո, Չժան Չաոչաո, Չժան Չժիգանգ, Չեն Ցզե, Չեն Յոնգ (Մանչու), Չեն Յոնգկի, Չեն Հոնգմին, Չեն Ցզյանվեն, Չեն Ռուֆենգ, Լին Կեցին, Հանգ Յիհոնգ, Լուո Ցիանգ (Միա) Դոնգչուան, Ջին Դոնհան, Չժոու Չժիկին, Չժոու Ցզյանգուո, Չժեն Սյուեքսուան, Չժաո Դոնգ (մանչու), Հու Վենրոնգ, Շի Սյաոլին (իգական), Ցզյան Հույ, Ցզյան Գուոպինգ, Հոնգ Քինգ (կորեերեն), Զուլի Յատի Սիմայի (կին, ույղուր), Ֆեյ Դոնգբին, Ֆեյ Գաոյուն, Յաո Լին, Յուան Ջի, Յուան Գուջիե (կին), Սիա Լինմաո, Սու Լիուպինգ, Լինգ Հուանսին, Գուո Ֆանգ (իգական), Գուո Յուանկյան, Գուո Նինգնինգ (իգական), Գուո Յոնգհոնգ (կին), Գու. Չժուգե Յուջիե, Հուան Ռու (կին, Հուի ազգություն), Հուան Սյուկոն, Հուան Չժիկանգ, Հուան Լուշենգ, Կաո Շումին (իգական), Գոնգ Ցիհուանգ, Չան Ջին, Կույ Յուժոնգ, Կույ Յոնգհույ, Կանգ Յի, Պեն Ցզյանգ (Gema Qileoh). Դոնգ Վեյմին, Հան Լ իմինգ (իգական), Ցին Վեյչժոնգ, Ջին Ցզյանֆեն, Ֆու Այգուո, Պուպու Դունդուպ (տիբեթերեն), Զենգ Յիսին, Զենգ Զանրոնգ, Վեն Գանգ, Լան Սյաո (Յաո), Յու Աիհուա, Դու Սյանկան, Կայ Յունգ, Կայ Լիքսին (իգական), Կայ Սիլյան, Կարմա Զեդեն (տիբեթերեն), Լիաո Լին, Միաո Ցզյանմին, Լի Սյան, Վեյ Վենհույ, Կայ Ռանգթայ (տիբեթերեն), Վանգ Սուդոնգ, Վանգ Սյաոյուն (կին), Յանգ Ֆասեն, Սյաո Չուան, Յու Ցզյանֆենգ, Սոնգ Չժիյոնգ, Սոնգ. (կին), Չժանգ Ջին, Չժոու Չանգկուի, Շի Ցզինթոնգ (Միաո ազգություն), Վանգ Չենգ: